Handelsbetingelser

General information:

Have & Hus af A-Z Gartenhaus GmbH
Bahrenfelder Chaussee 49, Haus B
22761 Hamborg
Tyskland
CVR: DK13162166
Telefon: 78 79 31 00
E-mail: support@have-og-hus.dk

1. Handelsbetingelser

Følgende vilkår og betingelser gælder for alle ordrer, der foretages gennem vores onlinebutik af både forbrugere og iværksættere.

En forbruger er enhver fysisk person, der afslutter en lovlig transaktion med et formål, der hverken er kommercielt eller afhængig af professionel aktivitet. En iværksætter er en fysisk eller juridisk person eller et juridisk partnerskab, der ved afslutningen af ​​en juridisk transaktion handler i udøvelsen af ​​deres kommercielle eller uafhængige professionelle aktivitet.

Med hensyn til iværksættere gælder disse vilkår og betingelser også for fremtidige forretningsforhold, uden vi behøver at henvise til dem igen. Hvis iværksætteren bruger modstridende eller supplerende generelle vilkår og betingelser, afvises deres gyldighed hermed; de bliver kun en del af kontrakten, hvis vi udtrykkeligt har givet samtykke til dette.

2. Kontraktpartner, kontraktindgåelse

Købsaftalen indgås med Have & Hus af A-Z Gartenhaus GmbH.

Præsentationen af ​​produkterne i onlinebutikken er ikke et juridisk bindende tilbud, men et ikke-bindende onlinekatalog. Du kan placere vores produkter i indkøbskurven uden forpligtelse, og rette dine indtastninger når som helst, inden du afgiver din bindende ordre ved hjælp af de korrektionshjælpemidler, der er angivet og forklaret i ordreprocessen. Ved at klikke på ordreknappen placerer du en bindende ordre på varerne i indkøbskurven. Bekræftelsen for modtagelse af din ordre sendes via e-mail straks efter at ordren er sendt.

Vi accepterer din ordre ved at sende en ordrebekræftelse.

Forudbetaling
Vi accepterer din ordre ved at sende en erklæring om accept i en separat e-mail inden for to dage, hvor du modtager vores bankoplysninger. Ved bankoverførsel er du ikke beskyttet af indsigelsesordningen.

Kreditkort
Vi tager VISA og Mastercard. Vi tager ikke kortgebyrer.
Når du afgiver din ordre, giver du os også dine kreditkortoplysninger. Efter din legitimering som den juridiske kortindehaver beder vi dit kreditkortselskab om at indlede betalingstransaktionen og derved accepteres din ordre. Beløbe hæves når din ordre er accepteret.

PayPal
I bestillingsprocessen bliver du omdirigeret til webstedet for onlineudbyderen PayPal. Der kan du indtaste dine betalingsoplysninger og bekræfte betalingsordren til PayPal. Efter bestillingen i butikken beder vi PayPal om at igangsætte betalingstransaktionen og derved accepteres din ordre. Hvis du betaler via PayPal, er du ikke beskyttet af indsigelsesordningen. Læs mere om betingelserne på PayPals hjemmeside.  Beløbet hæves efter din ordre er accepteret.

3. Kontraktsprog, lagring af kontrakttest

Det tilgængelige sprog til kontraktindgåelse, er tysk.
Vi gemmer kontraktteksten og sender dig til vores vilkår og betingelser pr. E-mail med ordredataene (en ordrebekræftelse). Af sikkerhedsmæssige årsager er kontraktteksten ikke længere tilgængelig via Internettet.

4. Leveringsbetingelser

Leveringen er gratis, når værdien af dit køb er mindre end 12.000 kr. For alle ordrer over dette beløb gælder et leveringsgebyr på 2299 kr.

Vi leverer kun med posten. Desværre er afhentning af produktet ikke mulig.

Vi leverer ikke til pakkestationer.

5. Betaling

Forudbetaling
Hvis du vælger at betale på forhånd, giver vi dig vores bankoplysninger i en separat e-mail og leverer varerne efter modtagelse af betalingen.

Kreditkort
Når du afgiver din ordre, giver du os også dine kreditkortoplysninger.
Efter du er legimiteret som den legitime kortindehaver vil vi bede dit kreditkortselskab om at indlede betalingstransaktionen straks efter ordren er afgivet. Betalingstransaktionen udføres automatisk af kreditkortselskabet, og dit kort debiteres.

PayPal
Under bestillingsprocessen vil du blive omdirigeret til webstedet for onlineudbyderen PayPal. For at kunne betale fakturabeløbet via PayPal skal du være registreret der i forvejen eller registrere dig, legitimere dig med dine adgangsoplysninger og bekræfte betalingsinstruktionen til os. Når du har afgivet ordren i butikken, beder vi PayPal om at indlede betalingstransaktionen.

Betalingstransaktionen gennemføres automatisk af PayPal umiddelbart derefter. Du vil modtage yderligere instruktioner i løbet af bestillingsprocessen.

6. Forbehold af ejendomsret

Varerne forbliver vores ejendom, indtil fuld betaling er foretaget.
For iværksættere gælder desuden følgende: Vi forbeholder os ejendomsretten til varerne, indtil alle krav fra en igangværende forretningsforbindelse er fuldt ud afviklet. Du kan videresælge de varer, der er omfattet af ejendomsforbeholdet, i forbindelse med den almindelige forretningsgang; du overdrager dermed på forhånd alle krav, der opstår i forbindelse med et sådant videresalg - uanset en eventuel kombination eller sammenblanding af de varer, der er omfattet af ejendomsforbeholdet, med en ny genstand - til os med et beløb svarende til fakturabeløbet, og vi accepterer dermed denne overdragelse. Du er fortsat berettiget til at inddrive fordringerne, men vi kan også selv inddrive fordringerne, hvis du ikke opfylder dine betalingsforpligtelser.

7. Transportskader

Følgende gælder for forbrugere:
Hvis du modtager varer med tydelige transportskader, bedes du fortælle disse skader til os så hurtigt som muligt. Hvis du ikke klager eller kontakter os, har det ingen indflydelse på dine juridiske rettigheder og deres håndhævelse, og især ikke på dine garantirettigheder. Du hjælper os dog med at kunne gøre vores egne rettigheder gældende over for transportøren eller transportforsikringsselskabet.

For entreprenører:
Risikoen for hændeligt tab og hændelig forringelse overgår til dig, så snart vi har leveret genstanden til speditøren, transportøren eller enhver anden person eller institution, der er udpeget til at udføre forsendelsen. For købmænd gælder forpligtelsen til at undersøge og anmelde mangler i henhold til § 377 HGB (tysk handelslov). Hvis du ikke foretager den heri regulerede anmeldelse, anses varerne som godkendt, medmindre der er tale om en mangel, som ikke kunne erkendes under inspektionen. Dette gælder ikke, hvis vi ved uheld har skjult en defekt.

8. Garantier og mangler

For iværksættere er forældelsesfristen for krav på grund af mangler et år fra risikoens overgang; de lovbestemte forældelsesfrister for regresretten i henhold til § 478 BGB forbliver uændrede.
Med hensyn til kontrahenter er det kun vores egne oplysninger og producentens produktbeskrivelser i kontrakten, der skal betragtes som en aftale om varens kvalitet; vi påtager os ikke noget ansvar for producentens offentlige udtalelser eller andre reklameudtalelser.
Hvis de leverede varer er mangelfulde, yder vi først garanti til kontrahenterne efter vores valg, enten ved at fjerne manglen (afhjælpning af mangler) eller ved at levere en fejlfri vare (erstatning).
Ovennævnte begrænsninger og forkortelse af frister gælder ikke for krav, der er baseret på skader forårsaget af os, vores juridiske repræsentanter eller vores stedfortrædere i tilfælde af personskade, i tilfælde af forsætlig eller groft uagtsom pligtforsømmelse, samt i tilfælde af forsætlig tilsidesættelse af væsentlige kontraktlige forpligtelser, hvis opfyldelse er afgørende for en korrekt opfyldelse af kontrakten, og som aftalepartneren regelmæssigt kan påberåbe sig (kardinalforpligtelser) i forbindelse med et garantitilsagn, for så vidt dette aftales i forbindelse med udvidelsen af produktansvarslovens anvendelsesområde. Oplysninger om eventuelle yderligere garantier og deres nøjagtige vilkår og betingelser er tilgængelige sammen med produktet og på de særlige informationssider i onlinebutikken.

9. Ansvar

For krav, der er baseret på skader forårsaget af os, vores juridiske repræsentanter eller vores stedfortrædere, er vi altid ubegrænset ansvarlige i tilfælde af skade på liv, legeme eller helbred, i tilfælde af forsætlig eller groft uagtsom pligtforsømmelse og i tilfælde af garantitilsagn, hvis disse er blevet aftalt, eller hvis produktansvarslovens anvendelsesområde er åbent. I tilfælde af overtrædelse af væsentlige kontraktlige forpligtelser, hvis opfyldelse er uundværlig for en korrekt opfyldelse af kontrakten, og som aftalepartneren regelmæssigt kan regne med (kardinalforpligtelser), som skyldes let uagtsomhed fra vores side, vores juridiske repræsentanter eller vores stedfortrædere, er ansvaret begrænset til størrelsen af den skade, der kunne forudses på tidspunktet for kontraktens indgåelse, og hvis indtræden typisk kan forventes. I modsat fald er erstatningskrav udelukket. Uanset, er vi ansvarlige efter dansk rets ufravigelige regler.

10. Bilæggelse af tvister

Europa-Kommissionen tilbyder en online platform til bilæggelse af tvister (OS), som du kan finde her https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Vi er villige til at deltage i en udenretslig forligsprocedure ved et forbrugerforligsorgan.

11. Endelige bestemmelser

Hvis du er iværksætter, gælder tysk lov, med undtagelse af FN's salgskonvention.

Hvis du er en erhvervsdrivende i henhold til den tyske handelslov, en offentligretlig juridisk person eller en offentligretlig specialfond, er vores hjemsted det eneste værneting for alle tvister, der opstår i forbindelse med kontraktforholdet mellem os og dig, vores hjemsted.

12. Fortrydelsesret

Som forbruger har du 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os.  

Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, du har modtaget din vare. Hvis du har bestilt flere forskellige varer i én ordre, men de leveres enkeltvist, løber fristen fra den dag, hvor du modtager den sidste vare.

Består ordren af flere partier eller dele, udløber fortrydelsesfristen 14 dage efter den dag, du modtager det sidste parti eller den sidste del.

Fristen indebærer, at du har 14 dage fra modtagelsen til at give os besked om, at du vil fortryde dit køb. Du kan sende en mail til support@have-og-hus.dk eller benytte standardfortrydelsesformularen, som du finder nederst i handelsbetingelserne. 

Du kan ikke fortryde købet ved at nægte at modtage varen uden samtidig at give os besked.

Bemærk, at du ikke får fragtomkostningerne retur, hvis du fortryder en del af dit køb. 

Returnering 

Når du har givet os besked om, at du vil fortryde dit køb, har du 14 dage til at sende varen tilbage til os.
Du skal selv betale for at pakken returneres, og det er dig, der hæfter, hvis der opstår en skade under transporten.
Kun tilbehør kan returneres med normal post.

Udgifterne til returnering af disse varer forventes højst at koste: 100% af produktets pris.

Ingen fortrydelsesret

Disse aftaler kan ikke fortrydes:
Levering af varer, som er fremstillet efter dine specifikationer eller har fået et tydeligt personligt præg.

Varens stand, når du sender den retur.

Hvis varen har mistet værdi, og det skyldes at du har brugt den på en anden måde, end hvad der var nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer, kan du kun få en del af købsbeløbet tilbage. Beløbet du kan få tilbage afhænger af varens handelsmæssige værdi, og i visse tilfælde kan det betyde, at du kun kan få fragtomkostningerne tilbage. 

Tilbagebetaling af købsbeløbet 

Hvis du fortryder dit køb, får du dine penge tilbage. Hvis varen er værdiforringet, fratrækker vi det beløb, du hæfter for. 

Vi refunderer alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (det gælder dog ikke ekstra leveringsomkostninger i de tilfælde, hvor du har valgt en anden leveringsform, end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), senest 14 dage fra den dag, hvor vi har modtaget din besked om, at du vil fortryde aftalen. 

Vi tilbagefører pengene med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved købet, medmindre vi har aftalt andet.

Vi kan tilbageholde betalingen indtil vi har modtaget varen, med mindre du sender os dokumentation for at have returneret den. 

Varen sendes til:

Kontakt PSL/Karl Jürgensen. Ved tilbehør og mindre pakker, bør de sendes til Zusestraße 1, 25524 Itzehoe, Tyskland.

Vi modtager kun pakker, som sendes direkte til adressen.

13. Reklamationsret

Når du handler hos os som forbruger, gælder købelovens regler for varekøb. 

Det betyder, at du har reklamationsret i 24 måneder. 

Hvis din reklamation er berettiget, betyder det, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller et afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation.

Du skal reklamere inden for ”rimelig tid” efter, at du har opdaget fejlen. Hvis du reklamerer inden for to måneder efter, at fejlen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig. 

Er reklamationen berettiget, refunderer vi dine (rimelige) fragtomkostninger. Varen skal altid sendes tilbage i forsvarlig emballage. Husk også at få en kvittering for afsendelse, så vi kan tilbagebetale dine fragtomkostninger.  

Varen sendes til: 

Zusestraße 1, 25524 Itzehoe, Tyskland.

Vi modtager kun pakker, som sendes direkte til adressen.
Når du returnerer varen, bedes du vedlægge en detaljeret beskrivelse af problemet.

14. Klageadgang

Hvis du som forbruger vil klage over dit køb, skal du kontakte support@have-og-hus.dk. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du sende en klage til: 

Center for Klageløsning
Nævnenes Hus

Toldboden 2
8800 Viborg

www.naevneneshus.dk

Har du bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal her - http://ec.europa.eu/odr

15. Persondatapolitik

Vi har brug for følgende oplysninger, når du handler hos os:
Navn, adresse, tlf.nr, ordrenummer, kundenummer, IP-addresse og mailadresse

Vi registrerer og videregiver de personoplysninger, som er nødvendige for at kunne levere varen til dig. Du kan se hvordan og hvortil i vores databeskyttelse fundet her:
https://www.have-og-hus.dk/databeskyttelse

Personoplysningerne registreres hos Have & Hus af A-Z Gartenhaus GmbH og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes. 

Vi samarbejder herudover med en række andre virksomheder, som opbevarer og behandler data. Virksomhederne behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke bruge dem til egne formål.

Vi samarbejder kun med databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse. 

Den dataansvarlige på https://www.have-og-hus.dk/ er Herting Oberbeck, som kan kontaktes på dsb@gartenhaus-gmbh.de

Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler om dig.
Hvis du mener, at oplysningerne er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. I nogle tilfælde har vi pligt til at slette dine persondata, hvis du beder om det. Det kan f.eks. være hvis dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi skulle bruge dem til. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen. Du kan skrive til os på: support@have-og-hus.dk

16. Standardfortrydelsesformular

Du kan finde vores standardfortrydelsesformular under dette link:
https://www.gartenhaus-gmbh.de/media/pdf/a2/47/20/afbestillingsformular_dk.pdf
(Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

Handelsbetingelserne er senest opdateret d. 09.09.2021

Vælg venligst dit land og sprog:

Vi har bemærket, at du er fra et andet land. Ønsker du at skifte til dit lands webshop? Vi er glade for, at kunne tilbyde dig vores Have & Hus-produkter i mange forskellige lande. Bemærk dog, at pris, forsendelsesmuligheder og tilgængelighed kan variere fra land til land. Vi kan ikke tilbyde international forsendelse.

Bemærk

Denne kategori er ikke tilgængelig i dette land.

Dette produkt er ikke tilgængeligt i dette land.

Når du forlader siden, bliver indkøbskurven tømt og notesblokken slettet.

Når du forlader siden, slettes notesblokken.

Ønsker du stadig at fortsætte?