Carport taghældning: minimal hældning og optimal for carporttaget