Databeskyttelse

Oplysninger om databeskyttelse

Med denne databeskyttelsesinformation informerer vi dig om vores håndtering af dine personlige data og om dine rettigheder i henhold til den europæiske databeskyttelsesforordning (GDPR) og den tyske databeskyttelseslov (BDSG). Have & Hus af  A-Z Gartenhaus GmbH (i det følgende benævnt "vi" eller "os") er ansvarlig for databehandlingen. 

Indholdsfortegnelse


I. Generelle oplysninger

1. Kontakt
2. Retsgrundlag
3. Dataopbevaringens varighed
4. Datamodtager kategorier
5. Overførsel af data til tredjelande
6. Behandling i forbindelse med udøvelse af dine rettigheder
7. Dine rettigheder
8. Indsigelsesret
9. Databeskyttelsesansvarlig.

II. Databehandling på vores websted

1. Behandling af serverlogfiler
2. Kontaktmuligheder og forespørgsler

a. Kontaktformular
b. Chat

3. Registrering
4. Nyhedsbrev

a. Tilmelding og afmelding
b. Analyse
c. Personlige anbefalinger
d. Tjenesteudbydere

5. Webshop
6. Brug af de leverede data til direkte markedsføring
7. Anmodning om en bedømmelse via e-mail
8. Anmodning om en bedømmelse via websted
9. Jobansøgning
10. Cookies
11. Værktøj til forvaltning af samtykke
12. Personlige produktanbefalinger på vores websted
13. Analyse og statistik på webstedet

a. Google Analytics
b. Hotjar
c. trpo
d. Jetpack/WordPress.com-stats

14. Tracking & Retargeting

a. Google Ads
b. Facebook Pixel
c. Microsoft Advertising
d. Criteo
e. Taboola
f. Pinterest Tag

15. Tjenester og indhold fra tredjeparter

III. Databehandling på vores sociale medie sider

1. Besøg af en social medie side

a. Facebook- og Instagramside
b. LinkedIn-virksomhedsside
c. Twitter
d. Xing
e. YouTube
f. Pinterest

2. Kommentarer og direkte beskeder

1. Generel information

a. Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller forslag vedrørende disse oplysninger, eller hvis du vil kontakte os for at benytte dine rettigheder, bedes du sende din forespørgsel til

Have & Hus af A-Z GartenHaus GmbH
Bahrenfelder Chaussee 49, Haus B.
22761 Hamborg
Tyskland

Tel.: +49 40 76122122 
E-Mail: info@have-og-hus.dk

2. Retsgrundlag

Udtrykket "personoplysninger" i henhold til databeskyttelseslovgivningen henviser til alle oplysninger, der vedrører en identificeret eller identificerbar person. Vi behandler personoplysninger i overensstemmelse med de relevante databeskyttelsesregler, især GDPR og BDSG. Vores databehandling finder kun sted på grundlag af lovlig tilladelse. Vi behandler kun personoplysninger med dit samtykke (§ 15, stk. 3, TMG eller art. 6, stk. 1, litra a, GDPR), til opfyldelse af en kontrakt, som du er del af eller på din anmodning til gennemførelse af foranstaltninger forud for kontraktindgåelse (art. 6, stk. 1, litra b, GDPR), til opfyldelse af en retlig forpligtelse (art. 6, stk. 1, litra c), i GDPR), eller hvor behandlingen er nødvendig for at beskytte vores legitime interesser eller en tredjeparts legitime interesser, undtagen hvor sådanne interesser tilsidesættes af dine interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, som kræver beskyttelse af personoplysninger (artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR).
Hvis du ansøger om en ledig stilling i vores virksomhed, behandler vi også dine personoplysninger med henblik på at træffe en beslutning om oprettelse af et ansættelsesforhold (§ 26, stk. 1, sætning 1, BDSG).

3. Dataopbevaringens varighed

Medmindre andet er anført i de følgende bemærkninger, opbevarer vi kun oplysningerne så længe, som det er nødvendigt for at nå behandlingsformålet eller for at opfylde vores kontraktmæssige eller juridiske forpligtelser. Sådanne lovbestemte opbevaringsforpligtelser kan navnlig udspringe af handels- eller skattelovgivning.
Fra udgangen af det kalenderår, hvor oplysningerne blev indsamlet, opbevarer vi sådanne personoplysninger i vores regnskaber i ti år og opbevarer personoplysninger i handelsbreve og kontrakter i seks år. Desuden opbevarer vi data i forbindelse med tilladelser, der kræver beviser, samt i forbindelse med klager og krav, så længe de lovbestemte forældelsesfrister gælder. Vi sletter data, der er gemt til reklameformål, hvis du gør indsigelse mod behandling til dette formål.

4. Datamodtager kategorier

Vi bruger databehandlere som en del af behandlingen af dine data. Behandlinger, der udføres af sådanne databehandlere, omfatter f.eks. hosting, vedligeholdelse og support af it-systemer, kunde- og ordreadministration, ordrebehandling, regnskab og fakturering, markedsføringsaktiviteter eller sletning af filer og datamedier. En databehandler er en fysisk eller juridisk person, en offentlig myndighed, et agentur eller en anden form for firma, der behandler personoplysninger på vegne af den dataansvarlige. Databehandlere anvender ikke oplysningerne til egne formål, men udfører udelukkende databehandling for den dataansvarlige og er kontraktligt forpligtet til at sikre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til databeskyttelse. Desuden kan vi overføre dine personoplysninger til udydere, som f.eks. post og leveringstjenester, virksomhedens bank, skatterådgivere/revisorer eller skattemyndighederne. Yderligere modtagere kan fremgå af følgende oplysninger. 

5. Overførsel af data til tredjelande

Besøg på vores websted kan indebære overførsel af visse personoplysninger bliver overført til tredjelande, dvs. lande, hvor GDPR ikke er en gældende lov. En sådan overførsel finder kun sted på en tilladt måde, hvis Europa-Kommissionen har fastslået, at der kræves et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau i et sådant tredjeland. Hvis der ikke foreligger en sådan afgørelse om tilstrækkelighed af beskyttelsesniveauet fra Europa-Kommissionen, vil en overførsel af personoplysninger til et tredjeland kun finde sted, hvis der er truffet passende sikkerhedsforanstaltninger i henhold til artikel 46 i GDPR, eller hvis en af betingelserne i artikel 49 i GDPR er opfyldt.
Medmindre andet er anført nedenfor, anvender vi EU's standardkontraktbestemmelser for overførsel af personoplysninger til databehandlere i tredjelande som passende sikkerhedsforanstaltninger: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/da/TXT/?uri=CELEX%3A32010D0087.
Hvis du giver dit samtykke til overførsel af personoplysninger til tredjelande, vil overførslen finde sted på retsgrundlaget i artikel 49, stk. 1, litra a), i GDPR.

6.  Behandling i forbindelse med udøvelse af dine rettigheder

Hvis du udøver dine rettigheder i henhold til artikel 15-22 i GDPR, behandler vi de personlige oplysninger, som du har givet os, med henblik på at udøve disse rettigheder og for at kunne fremlægge beviser herfor. Vi behandler kun data, der er gemt med henblik på at give oplysninger,og forberede dem til dette formål og med henblik på databeskyttelseskontrol og begrænser på anden måde behandlingen i overensstemmelse med artikel 18 i GDPR.
Disse behandlinger er baseret på retsgrundlaget i art. 6, stk. 1, lit. c GDPR i samarbejde med. Artikel 15-22 i GDPR og § 34, stk. 2, i BDSG.

7. Dine rettigheder

Som nævnt har du ret til at udøve dine rettigheder som er registreret gældende over for os. Du har især følgende rettigheder: 

 • I henhold til artikel 15 i GDPRog § 34 i BDSG har du ret til at anmode om oplysninger om hvorvidt og, i givet fald, i hvilket omfang vi behandler personoplysninger om dig. 
 • Du har ret til at kræve, at vi retter dine data i overensstemmelse med artikel 16 i GDPR. 
 • Du har ret til at kræve, at vi sletter dine personoplysninger i henhold til artikel 17 i GDPR og § 35 i BDSG. 
 • Du har ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger i henhold til artikel 18 i GDPR. 
 • Du har i henhold til artikel 20 i GDPR ret til at modtage de personoplysninger om dig, som du har givet os, i et struktureret, fælles og maskinlæsbart format og til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig. 
 • Hvis du har givet os et særskilt samtykke til databehandling, kan du til enhver tid tilbagekalde dette samtykke i henhold til artikel 7, stk. 3, i GDPR. En sådan tilbagekaldelse påvirker ikke lovligheden af den behandling, der blev udført på grundlag af samtykket indtil tilbagekaldelsen. 
 • Hvis du mener, at en behandling af personoplysninger om dig er i strid med bestemmelserne i GDPR, har du ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed i overensstemmelse med artikel 77 i GDPR. 

 

8. Indsigelsesret

I overensstemmelse med artikel 21, stk. 1, i GDPR har du ret til at gøre indsigelse mod behandling baseret på retsgrundlaget i artikel 6, stk. 1, litra e) eller f), i GDPR af grunde, der vedrører din særlige situation. Hvis vi behandler personoplysninger om dig med henblik på direkte markedsføring, kan du gøre indsigelse mod denne behandling i henhold til artikel 21, stk. 2 og 3, i GDPR. 

9. Databeskyttelsesansvarlig

Du kan kontakte vores databeskyttelsesansvarlige med følgende kontaktoplysninger: 

E-Mail: dsb@gartenhaus-gmbh.de 
Herting Oberbeck Datenschutz GmbH
Hallerstr. 76, 20146 Hamburg
https://www.datenschutzkanzlei.de 

II. Databehandling på vores websted

Når du bruger webstedet, indsamler vi de oplysninger, som du selv giver os. Desuden indsamler vi automatisk visse oplysninger om din brug af webstedet under dit besøg på webstedet. I databeskyttelseslovgivningen betragtes IP-adressen også generelt som en personoplysning. Alle enheder, der er forbundet til internettet, får tildelt en IP-adresse af internetudbyderen, så de kan sende og modtage data. 

1. Behandling af serverlogfiler 

Under den rent informative brug af vores websted lagres de generelle oplysninger, som din browser sender til vores server, i første omgang automatisk (dvs. ikke via registrering). Dette omfatter som standard: browsertype/version, det anvendte operativsystem, den side, der er besøgt, den tidligere besøgte side (refererende URL), IP-adresse, dato og klokkeslæt for serveranmodningen og HTTP-statuskode. Behandlingen foretages for at beskytte vores legitime interesser og er baseret på retsgrundlaget i artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR. Denne behandling tjener til teknisk administration og sikkerhed af webstedet. Oplysningerne opbevares i fjorten dage med adgangsmulighed og opbevares derefter kun som en del af sikkerhedskopier, medmindre der er begrundet mistanke om ulovlig brug på grundlag af konkrete indikationer, og yderligere undersøgelse og behandling af oplysningerne er nødvendig af denne grund. Vi er ikke i stand til at identificere dig som registreret på grundlag af de lagrede oplysninger. Artikel 15-22 i GDPR finder derfor ikke anvendelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i GDPR, medmindre du giver yderligere oplysninger, der gør det muligt at identificere dig med henblik på at udøve dine rettigheder i henhold til disse artikler. 

2. Kontaktmuligheder og forespørgsler

A. Kontanktformular

Vores websted indeholder kontaktformularer, som du kan bruge til at sende os meddelelser. Overførslen af dine data er krypteret (det kan genkendes ved "https" i browserens adresselinje). Alle datafelter, der er markeret som obligatoriske, er nødvendige for at behandle din anmodning. Hvis du undlader at give disse oplysninger, kan vi ikke behandle din anmodning. Det er frivilligt at give yderligere oplysninger. 

Du kan også sende os en besked via kontakt-e-mailen. Vi behandler oplysningerne med henblik på at besvare din henvendelse. I det omfang din forespørgsel er rettet mod indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt med os, er art. 6, stk. 1, litra b, i GDPR retsgrundlaget for databehandlingen. Ellers behandler vi oplysningerne på grundlag af vores legitime interesse i at gennemføre forespørgerne. Retsgrundlaget for databehandlingen er herefter art. 6, stk. 1, litra f, i GDPR. 

Til at indsamle og organisere e-mails og kontaktanmodninger bruger vi en kundeserviceplatform fra udbyderen Zendesk Inc. (1019 Market St San Francisco, CA 94103, USA). Alle indgående e-mails og forespørgsler håndteres via denne platform. Til dette formål overføres de nødvendige data som f.eks. efternavn, fornavn, postadresse, telefonnummer og e-mailadresse til Zendesk for at kunne besvare din support-sag. Du kan finde flere oplysninger om Zendesk's databehandling i Zendesk's fortrolighedspolitik på: https://www.zendesk.de/company/customers-partners/privacy-policy. 

B. Chat

Vi har integreret en chatformular fra udbyderen Zendesk, Inc. på vores websted. Hvis du sender os forespørgsler via chatformularen, vil de oplysninger, du giver os i formularen, herunder de kontaktoplysninger, du indtaster der, blive gemt og behandlet i Zendesk, Inc.'s systemer på vores vegne med henblik på behandling af forespørgslen og i tilfælde af opfølgende spørgsmål. 

Vi behandler oplysningerne med henblik på at besvare din henvendelse. Hvis din anmodning er rettet mod indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt med os, er art. 6, stk. 1, litra b), i GDPR retsgrundlaget for databehandlingen. Ellers behandler vi oplysningerne på grundlag af vores legitime interesse i at kontakte forespørgerne. Retsgrundlaget for databehandlingen er herefter artikel 6, stk. 1, litra f, i GDPR. 

Du kan også sende os en besked når som helst via kontaktformularen eller vores kontakt-e-mailadresse. Brugen af chatformularen er derfor helt frivillig. 

3. Registrering

Du har mulighed for at oprette en kundeprofil på vores websted. Dette kræver registrering via webstedet. De nødvendige oplysninger kan ses i indtastningsfeltet til registrering. De oplysninger, der er markeret som obligatoriske, er obligatoriske, for at registreringen kan gennemføres. Det er frivilligt at give yderligere oplysninger. Din kundeprofil viser også oplysninger om dine ordrer og en notesblok. 

Du kan til enhver tid ændre dine oplysninger i kundeprofilen. De afgivne oplysninger vil blive behandlet med henblik på at levere tjenesten. Behandlingen er baseret på retsgrundlaget i art. 6, stk. 1, litra b, i GDPR. 

Det er til enhver tid muligt at slette din kundekonto ved at sende en besked til en af de kontaktmuligheder, der er beskrevet ovenfor. 

Vurderingspåmindelse fra Trusted Shops

Hvis du har givet os dit udtrykkelige samtykke til dette, under eller efter, din ordre i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1 s. 1 i GDPR, sender vi din e-mail-adresse til Trusted Shops GmbH, (Subbelrather Str.15c, 50823 Köln (www.trustedshops.de)), så de kan sende dig en evalueringspåmindelse pr. e-mail.
Dette samtykke kan når som helst tilbagekaldes ved at sende en besked til kontaktmuligheden beskrevet ovenfor, eller direkte til Trusted Shops.

4. Nyhedsbrev

A. Tilmelding og afmelding

Vi giver dig mulighed for at tilmelde dig vores nyhedsbrev på vores websted. Når du har tilmeldt dig, vil vi regelmæssigt informere dig om de seneste nyheder om vores tilbud. Der kræves en gyldig e-mailadresse for at tilmelde dig nyhedsbrevet. For at bekræfte e-mailadressen modtager du først en registreringsmail, som du skal bekræfte via et link (dobbelt opt-in). Hvis du tilmelder dig nyhedsbrevet på vores websted, behandler vi personoplysninger såsom din e-mailadresse og dit navn på grundlag af dit samtykke. Behandlingen er baseret på retsgrundlaget i artikel 6, stk. 1, litra a), i GDPR. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke med virkning for fremtiden, f.eks. via linket "afmelding" i nyhedsbrevet eller ved at kontakte os via de ovennævnte kontaktmuligheder. Lovligheden af de allerede gennemførte databehandlinger forbliver upåvirket af tilbagekaldelsen. Alternativt kan du afmelde dig via følgende links: 

Tyskland: https://seu.cleverreach.com/f/30858-115911/wwu/ 
Østrig: https://seu.cleverreach.com/f/30858-116213/wwu/
Schweiz: https://seu.cleverreach.com/f/30858-116214/wwu/ 

Når du tilmelder dig nyhedsbrevet, gemmer vi også IP-adressen samt dato og klokkeslæt for tilmeldingen. Behandlingen af disse oplysninger er nødvendig for at kunne bevise, at der er givet samtykke. Retsgrundlaget er vores juridiske forpligtelse til at dokumentere dit samtykke (art. 6, stk. 1, litra c, sammenholdt med art. 7, stk. 1, i GDPR). 

B. Analyse

Vi analyserer også læseadfærden og åbningsgraden af vores nyhedsbrev. Vi evaluerer de data, der genereres i forbindelse med levering og hentning af vores e-mails i aggregeret og anonymiseret form (leveringshastighed, åbningshastighed, klikhastighed, afmeldingshastighed, afvisningshastighed, besøg, lukninger) for at måle brugen og succesen af vores nyhedsbrev. Retsgrundlaget for analysen af vores nyhedsbrev er art. 6, stk. 1, litra f, i GDPR, og behandlingen tjener vores legitime interesse i at optimere vores nyhedsbrev. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod dette ved at kontakte en af de ovennævnte kontaktmuligheder.
På den anden side evaluerer vi også de data, der genereres, når du henter og bruger disse e-mails (åbningstidspunkt, hyperlinks, der klikkes på, dokumenter der downloades), samt bevægelsesdata på downstream-websteder på et personligt grundlag i forbindelse med din e-mailadresse, for også på dette grundlag at kunne sende dig individualiserede oplysninger i fremtiden, som tager hensyn til dine interesser og behov på den bedst mulige måde. Vi bruger de indsamlede anonyme og personlige oplysninger til at give dig personligt tilpasset indhold og individualiserede oplysninger i vores reklamemails og på vores efterfølgende websteder. Retsgrundlaget for databehandlingen i forbindelse med e-mails er art. 6, stk. 1, litra a, i GDPR.
Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke med virkning for fremtiden, f.eks. via linket "afmelding" i nyhedsbrevet eller ved at kontakte os via de ovennævnte kontaktmuligheder.

C. Personlige anbefalinger

For at kunne vise personlige produktanbefalinger i vores nyhedsbrev overfører vi den angivne e-mailadresse i pseudonymiseret form til vores tjenesteudbyder epoq internet services GmbH (Tyskland). Denne behandling tjener vores legitime interesse i at vise personlige produktanbefalinger i vores nyhedsbrev og dermed øge nyhedsbrevets nytteværdi. Retsgrundlaget for fremsendelse af e-mailadressen er art. 6, stk. 1, litra f, i GDPR. 

D. Tjenesteudbydere

Til administration af abonnenter og udsendelse af nyhedsbrevet bruger vi CleverReach-tjenesten: CleverReach GmbH & Co. KG (Tyskland). Med hensyn til behandlingen af personoplysninger har vi kontraktligt forpligtet denne udbyder til at overholde kravene i den europæiske databeskyttelseslovgivning. 

5. Webshop

Hvis du bestiller et produkt via vores webshop, behandler vi personoplysninger udelukkende med henblik på at kunne gennemføre kontrakten eller for at kunne levere det bestilte produkt til dig. I forbindelse med booking- eller bestillingsprocessen behandler vi kun de data, som du selv har indtastet i indtastningsfeltet, og eventuelt betalingsoplysninger, hvis du betaler med forudgående bankoverførsel. For at kunne levere de bestilte produkter til dig overfører vi dine data, der er nødvendige for leveringen, til en af vores leverandører af forsendelsestjenester som angivet i ordren.
Retsgrundlaget for behandlingen er i hvert enkelt tilfælde art. 6, stk. 1, litra b, i GDPR. Alle datafelter, der er markeret som obligatoriske, er nødvendige for at behandle din booking eller ordre. Hvis du ikke giver os disse oplysninger, kan vi ikke behandle din booking eller ordre. Det er frivilligt at give yderligere oplysninger.
Vi tilbyder dig at bruge forskellige udbydere af betalingstjenester på vores websted. Du kan finde en oversigt over vores betalingsmuligheder på: https://www.have-og-hus.dk/betalingsmetoder
Bemærk venligst, at de respektive betalingsoplysninger indsamles og behandles af de respektive betalingstjenesteudbydere på deres eget ansvar.

6. Brug af de leverede data til direkte markedsføring

Vi forbeholder os ret til at gemme dit for- og efternavn, din postadresse og - for så vidt vi har modtaget disse yderligere oplysninger fra dig inden for rammerne af kontraktforholdet - din titel, akademiske grad, fødselsår, og dit erhverv, din branche eller dit firmanavn i oversigtslister og bruge dem til vores egne reklameformål, f.eks. til at sende dig interessante tilbud og oplysninger om vores produkter med brevpost.
Denne behandling tjener vores legitime interesse i at gennemføre direkte reklame. Retsgrundlaget for behandlingen af de leverede data er art. 6, stk. 1, litra f, i GDPR. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod opbevaring og brug af dine data til disse formål ved at sende en meddelelse til de ovenfor beskrevne kontaktmuligheder.

7. Anmodning om en bedømmelse via e-mail

Hvis du sender os en forespørgsel via en kontaktformular, bruger vi den e-mailadresse, du oplyser, til at bede dig om at vurdere vores rådgivning. Dette tjener vores kvalitetssikring. En sådan anmodning kan kun fremsættes med dit forudgående samtykke. Retsgrundlaget for behandlingen er art. 6, stk. 1, litra a, i GDPR.
Med henblik på vores kunders kunde- og produktevalueringer og til vores egen kvalitetsstyring bruger vi også den e-mail-adresse, som du har oplyst i forbindelse med købet, til at anmode om en evaluering af din ordre via det evalueringssystem, som vi bruger.
Retsgrundlaget for behandlingen er art. 6, stk. 1, litra f, i GDPR sammenholdt med § 7, stk. 3, i UWG. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne brug af den oplyste e-mailadresse uden at pådrage dig andre omkostninger end transmissionsudgifterne i henhold til grundtaksterne. Du kan give os besked om din indsigelse ved at klikke på afmeldingslinket i hver mailing, via e-mail til datenschutz@gartenhaus-gmbh.de eller via en anden af de kontaktmetoder, der er anført ovenfor.

8. Anmodning om en bedømmelse via websted

Efter et køb i vores butik kan vi også bede dig på vores websted, om at give en vurdering af vores service eller tilbud. Det er frivilligt at indsende en sådan vurdering. I tilfælde af indgivelse af en bedømmelse overføres, udover den faktiske bedømmelse, også det navn, den e-mailadresse og det ordrenummer, der er angivet ved bestillingen til os, så vi kan tildele bedømmelsen til en bestemt ordre.

Denne behandling tjener vores legitime interesse i at gennemføre kvalitetssikringsforanstaltninger og dermed forbedre kundeloyaliteten. Retsgrundlaget for behandlingen er art. 6, stk. 1, litra f, i GDPR.

9. Jobansøgning

Du har mulighed for at ansøge via vores websted under afsnittet "job". Til dette formål indsamler vi personoplysninger fra dig, herunder især dit navn, CV, ansøgningsbrev og andet indhold, som du har givet os. Dine personlige ansøgningsdata vil kun blive behandlet til formål, der er relateret til din interesse for nuværende eller fremtidig ansættelse hos os og behandlingen af din ansøgning. Din onlineansøgning vil kun blive behandlet og noteret af de relevante kontaktpersoner i vores virksomhed. Alle medarbejdere, der har fået overdraget databehandling, er forpligtet til at opretholde fortroligheden af dine oplysninger. Hvis vi ikke kan tilbyde dig en ansættelse, opbevarer vi de oplysninger, du har indsendt, i op til seks måneder efter afslutningen af ansøgningsprocessen med henblik på at besvare spørgsmål vedrørende din ansøgning og afslaget. Dette gælder ikke, hvis lovbestemmelser forhindrer sletning, eksempelvis hvis yderligere opbevaring er nødvendig for at kunne fremlægge beviser, eller hvis du udtrykkeligt har givet dit samtykke til længere opbevaring.
Retsgrundlaget for indsamlingen af data er § 26, stk. 1, første sætning, BDSG. Hvis vi gemmer dine ansøgerdata i mere end seks måneder, og du har givet dit udtrykkelige samtykke hertil, gør vi opmærksom på, at dette samtykke til enhver tid frit kan tilbagekaldes i henhold til artikel 7, stk. 3, i GDPR. En sådan tilbagekaldelse påvirker ikke lovligheden af den behandling, der blev udført på grundlag af samtykket indtil tilbagekaldelsen.

10. Cookies

Vi bruger cookies på vores websted. Cookies er små tekstfiler, der gemmes af din browser, når du besøger et websted. Dette identificerer den anvendte browser og kan genkendes af webservere. Du har fuld kontrol over brugen af cookies via din browser. Du kan til enhver tid slette cookies i sikkerhedsindstillingerne i din browser. Du kan gøre indsigelse mod brugen af cookies generelt eller i specifikke tilfælde via dine browserindstillinger. Yderligere oplysninger herom kan fås hos Federal Office for Information Security: https://www.bsi-fuer-buerger.de/BSIFB/en/Empfehlungen/EinrichtungSoftware/EinrichtungBrowser/Sicherheitsmassnahmen/Cookies/cookies_node.html.
Brugen af cookies er delvis teknisk nødvendig for driften af vores websted og er derfor tilladt uden brugerens samtykke. Derudover kan vi bruge cookies til at tilbyde særlige funktioner og indhold samt til analyse- og markedsføringsformål. Disse kan også omfatte cookies fra tredjepartsleverandører (såkaldte tredjepartscookies). Vi bruger kun sådanne teknisk unødvendige cookies med dit samtykke i henhold til § 15, stk. 3, i TMG eller artikel 6, stk. 1, litra a, i GDPR. Oplysninger om formål, udbydere, anvendte teknologier, lagrede data og lagringsperioden for de enkelte cookies findes i indstillingerne i vores værktøj til forvaltning af samtykke.

 

11. Værktøj til forvaltning af samtykke

Dette websted bruger et banner til forvaltning af samtykke til at styre cookies. Samtykke-banneret giver brugerne af vores websted mulighed for at give samtykke til visse databehandlingsprocedurer eller for at tilbagekalde et givet samtykke. Ved at bekræfte via knappen "Jeg accepterer", eller ved at gemme individuelle cookie-indstillinger giver du dit samtykke til brugen af de tilknyttede cookies. Retsgrundlaget i henhold til databeskyttelseslovgivningen er dit samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a), i GDPR.
Desuden hjælper banneret os med at kunne fremvise bevis for samtykkeerklæringen. Til dette formål behandler vi oplysninger om samtykkeerklæringen og yderligere logdata om denne erklæring. Der anvendes også cookies til at indsamle disse data.
Behandlingen af disse oplysninger er nødvendig for at kunne bevise, at der er givet samtykke. Retsgrundlaget er vores juridiske forpligtelse til at dokumentere dit samtykke (art. 6, stk. 1, litra c, sammenholdt med art. 7, stk. 1, i GDPR).

12. Personlige produktanbefalinger på vores websted

For at vise produktanbefalinger til brugerne bruger vi epoq-tjenesten fra udbyderen epoq internet services GmbH (Tyskland). Dette gør det muligt for os at anbefale tilbehør eller lignende produkter til brugerne af vores websted, der matcher de produkter, som brugerne allerede har vist interesse for. Baseret på de produkter, som brugerne tidligere har set, anbefales lignende produkter til dem på den viste produktliste.
I denne proces indsamles og lagres data, som bruges til at oprette brugerprofiler ved hjælp af et tildelt kunde-id. Disse brugerprofiler bruges til at analysere de besøgendes adfærd og evalueres med henblik på at forbedre vores tilbud og udforme det i overensstemmelse med kravene. Til dette formål kan der anvendes cookies, som indsamler og gemmer oplysninger om den anvendte slutenhed.
Dette sker kun, hvis du tidligere har givet dit samtykke til det. Retsgrundlaget for den beskrevne databehandling med henblik på visning af personlige produktanbefalinger er derfor artikel 6, stk. 1, litra a, i GDPR.

13. Analyse og statistik på webstedet

A. Google Analytics

Vi bruger Google Analytics-tjenesten fra udbyderen Google Ireland Limited (Google Irland/EU) på vores websted.
Google Analytics er en webanalysetjeneste, der giver os mulighed for at indsamle og analysere data om de besøgendes adfærd på vores websted. Google Analytics benytter cookies til dette formål, som gør det muligt at analysere brugen af vores websted. Dette indebærer behandling af personoplysninger i form af online-identifikatorer (herunder cookie-identifikatorer), IP-adresser, enhedsidentifikatorer og oplysninger om interaktion med vores websted.

Nogle af disse data er oplysninger, der er gemt i den terminalenhed, du bruger. Derudover lagres yderligere oplysninger også på din slutenhed via de anvendte cookies. En sådan lagring af oplysninger fra Google Analytics eller adgang til de oplysninger, der allerede er gemt i din terminal, finder kun sted med dit samtykke.
Google Ireland vil behandle de samlede data på vores vegne med henblik på at evaluere brugernes brug af vores websted, udarbejde rapporter om aktiviteterne på vores websted og levere yderligere tjenester i forbindelse med brugen af vores websted og brugen af internettet. På denne måde kan der oprettes pseudonyme brugerprofiler ud fra de behandlede data.

Indstillingeerne for cookies og den videre behandling af personoplysninger, der er beskrevet her, sker med dit samtykke. Retsgrundlaget for databehandlingen i forbindelse med Google Analytics-tjenesten er derfor art. 6, stk. 1, litra a), i GDPR. Du kan til enhver tid tilbagekalde dette samtykke med virkning for fremtiden.
De personoplysninger, der behandles på vores vegne for at levere til Google Analytics, kan blive overført til ethvert land, hvor Google Ireland eller Googles underdatabehandlere i Irland har faciliteter. Retsgrundlaget for denne overførsel er standardkontraktklausulerne for overførsel af personoplysninger til registerførere i tredjelande i henhold til artikel 46, stk. 2, lit. c GDPR.

Vi bruger kun Google Analytics med aktiveret IP-anonymisering. Det betyder, at brugerens IP-adresse forkortes af Google Ireland inden for EU's medlemsstater eller i andre kontraherende stater i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Den IP-adresse, der overføres af brugerens browser, bliver ikke slået sammen med andre data.
Vi bruger Google Analytics 4-varianten, som giver os mulighed for at spore interaktionsdata fra forskellige enheder og fra forskellige sessioner. Dette gør det muligt for os at sætte individuelle brugerhandlinger i en sammenhæng og analysere langsigtede relationer.

Data om brugerhandlinger gemmes i en periode på 14 måneder og slettes derefter automatisk. Alle andre hændelsesdata gemmes i 2 måneder og slettes derefter automatisk. Sletning af data, hvis opbevaringsperiode er udløbet, sker automatisk en gang om måneden.

Vi bruger også Google Analytics reklamefunktioner (Remarketing). Denne funktion gør det muligt for os, sammen med Googles funktioner på tværs af enheder, at vise reklamer på en mere målrettet måde og præsentere brugerne for annoncer, der er skræddersyet til deres interesser. Remarketing viser annoncer og produkter til brugere, der er blevet identificeret som værende interessante på andre websteder i Google-netværket. Funktionen gør det muligt for os at sammenkoble reklamemålgrupper, der er oprettet via Google Analytics Remarketing, med Google Ads funktioner på tværs af enheder. På denne måde kan interessebaserede, personaliserede reklamebudskaber, der er tilpasset en bruger på baggrund af tidligere brug og surfingadfærd på en slutenhed (f.eks. mobiltelefon), også vises på en anden af brugerens slutenheder (f.eks. tablet eller pc).

Hvis du har givet dit samtykke, vil Google sammenkoble din web- og app-browsinghistorik med din Google-konto til dette formål. På denne måde kan de samme personlige reklamebudskaber vises på alle de enheder, hvor du logger ind med din Google-konto. Sammenlægningen af de indsamlede data på din Google-konto er udelukkende baseret på dit samtykke, som du kan give eller tilbagekalde hos Google. For disse tilknyttede tjenester indsamles data derefter via Google Analytics til reklameformål. For at understøtte remarketingfunktionen indsamler Google Analytics brugernes Google-autentificerede ID'er, som midlertidigt er knyttet til vores Google Analytics-data. Dette bruges til at definere og oprette målgrupper til annoncering på tværs af enheder.

Du kan også forhindre indsamling af oplysninger, der genereres via cookies, ved at downloade og installere det browser-plugin, der findes på følgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Du kan permanent gøre indsigelse mod remarketing/targeting på tværs af enheder ved at deaktivere personlig annoncering på din Google-konto; følg dette link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/
For yderligere oplysninger om brugen af data til reklameformål henvises til Googles privatlivspolitik på: www.google.com/policies/technologies/ads/ Du kan deaktivere Google Analytics på vores websted ved at følge dette link: Fravalg af Google Analytics

B. Hotjar

Vi bruger Hotjar-tjenesten fra udbyderen Hotjar Ltd. på vores websted. (Malta/EU).
Hotjar giver os mulighed for at analysere bevægelser på vores websted ved hjælp af såkaldte "heat maps". Det giver os mulighed for at se, hvor langt brugerne scroller, og hvilke knapper brugerne klikker på og hvor ofte. Desuden er det ved hjælp af værktøjet også muligt at få feedback direkte fra brugerne af webstedet. På denne måde får vi værdifulde oplysninger, som gør vores websted endnu hurtigere og mere kundevenligt.
Hotjar giver os kun mulighed for at spore, hvilke knapper der er klikket på, musens historik, hvor langt der er rullet, enhedens skærmstørrelse, enhedstype og browseroplysninger. Desuden modtager vi oplysninger om din geografiske placering (land) og det foretrukne sprog til visning af vores websted. Områder på webstederne, hvor dine eller tredjeparters personlige oplysninger vises, skjules automatisk af Hotjar og kan derfor ikke spores af værktøjet på noget tidspunkt.
Hotjar bruger cookies og andre teknologier til at indsamle data om vores brugeres adfærd og deres enheder, især enhedens IP-adresse (som kun indsamles og gemmes anonymt under din brug af webstedet), skærmstørrelse, enhedstype (unikke enhedsidentifikatorer), oplysninger om den anvendte browser, placering (kun land), foretrukket sprog til visning af vores websted.
Indstillingerne af cookies og den videre behandling af personoplysninger, der er beskrevet her, sker med dit samtykke. Retsgrundlaget for databehandlingen i forbindelse med Hotjar-tjenesten er derfor art. 6, stk. 1, litra a, i GDPR. Du kan til enhver tid tilbagekalde dette samtykke med virkning for fremtiden.
Du kan finde yderligere oplysninger om Hotjar-tjenesten og Hotjars databeskyttelse på Hotjars hjælpeside.

C. Trbo

Vi bruger tjenesten trbo fra udbyderen trbo GmbH (Tyskland) på vores websted. Denne tjeneste gør det muligt for os at vise personligt tilpasset indhold, f.eks. bannere, til brugerne af vores websted. Til dette formål tildeles hver besøgende på vores websted et bruger-id. Derudover behandles yderligere oplysninger om brugen af vores websted, varer i indkøbskurven og varer, der allerede er købt i butikken også af trbo.
Til dette formål anvendes cookies, som indsamler og gemmer oplysninger om den anvendte terminal. Dette sker kun, hvis du tidligere har givet dit samtykke til det. Retsgrundlaget for den beskrevne databehandling med henblik på visning af personligt tilpasset indhold er derfor artikel 6, stk. 1, litra a, i GDPR.

D. Jetpack/Wordpress.com-stats

Vi bruger Jetpack/WordPress.com-stats tjenesten på vores websted til statistisk analyse af besøgendes adgang til vores websted. Jetpack/WordPress.com-stats er leveret af Automattic Inc. (USA) ved hjælp af Quantcast Inc.'s sporingsteknologi. (USA).
Dette behandler personlige data i form af online-identifikatorer (herunder cookie-identifikatorer), IP-adresser, enhedsidentifikatorer og oplysninger om interaktion med vores websted. IP-adressen anonymiseres umiddelbart efter behandlingen, og inden den gemmes.
Nogle af disse data er oplysninger, der er gemt i den terminalenhed, du bruger. Derudover lagres yderligere oplysninger også på din slutenhed via de anvendte cookies. En sådan lagring af oplysninger eller adgang til oplysninger, der allerede er lagret på din enhed, finder kun sted med dit samtykke.
Indstillingen af cookies og den videre behandling af personoplysninger, der er beskrevet her, sker med dit samtykke. Retsgrundlaget for databehandlingen i forbindelse med Google Analytics-tjenesten er derfor art. 6, stk. 1, litra a), i GDPR. Du kan til enhver tid tilbagekalde dette samtykke med virkning for fremtiden.

E. Datadog RUM

Vi bruger webanalysetjenesten Real User Monitoring (RUM) fra Datadog, Inc. på vores websted. (620 8th Avenue, Floor 45, New York, NY 10018, USA). Databehandlingen tjener til at analysere vores websted og dets besøgende. Til dette formål vil Datadog på vegne af operatøren af dette websted bruge de indhentede oplysninger til at evaluere din brug af webstedet, spore webstedets ydeevne, applikationsskærme, brugerhandlinger, netværksanmodninger og ydeevnen af vores front-end-kode, overvåge løbende fejl og problemer og udarbejde rapporter om webstedets aktivitet. De indsamlede oplysninger kan omfatte: IP-adresse, dato og klokkeslæt for visning af siden, klikrute, oplysninger om den browser og enhed, du bruger, besøgte sider, henvisnings-URL (websted, hvorfra du har fået adgang til vores websted), lokaliseringsdata, købsaktivitet. Den IP-adresse, som din browser overfører, når du bruger Datadog RUM, bliver ikke slået sammen med andre Datadog-data. Datadog anvender teknologier som cookies, webhukommelse i browseren og trackingpixels, som gør det muligt at analysere din brug af webstedet. De oplysninger, der således genereres om din brug af dette websted, overføres og opbevares udelukkende inden for EU's medlemsstater eller i andre kontraherende stater til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Databehandling, især indsættelse af cookies, finder kun sted med dit samtykke. Du kan finde flere oplysninger om brugsbetingelser og databeskyttelse her.

14. Tracking & retargeting

A. Google Ads

Vi bruger online-annonceprogrammet Google Ads fra Google Ireland Limited (Irland/EU), hvorigennem vi placerer annoncer på Google-søgemaskinen.
Når du får adgang til vores websted via en Google-annonce, sætter Google en cookie på din enhed ("konverteringscookie"). Der tildeles en anden konverteringscookie til hver Google Ads-kunde, så cookies ikke spores på tværs af forskellige Ads-kunders websteder. De oplysninger, der opnås ved hjælp af cookien, bruges til at udarbejde konverteringsstatistik. Dette fortæller os det samlede antal brugere, der har klikket på en af vores Google-annoncer. Vi modtager dog ingen oplysninger, som kan bruges til at identificere brugerne personligt. For så vidt som personoplysninger behandles i denne forbindelse, sker det med dit samtykke og er baseret på retsgrundlaget i artikel 6, stk. 1, litra a), i GDPR.

B. Facebook Pixel

Vi bruger Facebook Pixel, et virksomhedsværktøj fra Facebook Ireland Limited (Irland, EU), på vores websted. For oplysninger om Facebook Irelands kontaktoplysninger og kontaktoplysningerne for Facebook Irelands databeskyttelsesansvarlige henvises der til Facebook Irelands datapolitik på: https://www.facebook.com/about/privacy.
Facebook-pixel er en JavaScript-kode, der gør det muligt for os at spore de besøgendes aktivitet på vores websted. Denne sporing kaldes konverteringssporing. Facebook-pixel indsamler og behandler følgende oplysninger (såkaldte begivenhedsdata) til dette formål:

 • Oplysninger om handlinger og aktiviteter fra besøgende på vores websted, f.eks. søgning efter og visning af et produkt eller køb af et produkt
 • Specifikke pixeloplysninger som f.eks. pixel-ID og Facebook-cookie
 • Oplysninger om knapper, som besøgende på webstedet har klikket på
 • Oplysninger i HTTP-headeren, f.eks. IP-adresser, oplysninger om webbrowser, webstedets placering og henvisninger
 • Oplysninger om status for deaktivering/begrænsning af annonceringssporing.

Nogle af disse hændelsesdata er oplysninger, der er gemt på den enhed, du bruger. Desuden bruger Facebook-pixel også cookies til at gemme oplysninger om den enhed, du bruger. En sådan lagring af oplysninger via Facebook-pixel eller adgang til oplysninger, der allerede er gemt på din slutenhed, finder kun sted med dit samtykke.
Sporing af konverteringer vises på instrumentbrættet i vores Facebook Ads Manager og Facebook Analytics. Vi kan bruge de sporede konverteringer til at måle effektiviteten af vores annoncer, til at indstille brugerdefinerede målgrupper til målretning af annoncer, til kampagner med dynamiske annoncer og til at analysere effektiviteten af vores websteds konverteringstal. De funktioner, vi bruger via Facebook Pixel, er beskrevet mere detaljeret nedenfor.

Behandling af begivenhedsdata til reklameformål
Begivenhedsdata, der indsamles via Facebook Pixel, bruges til at målrette vores annoncer og forbedre annoncering, tilpasse funktioner og indhold, samt forbedre og sikre Facebook-produkter.
For at gøre dette indsamles begivenhedsdata på vores websted ved hjælp af Facebook Pixel og overføres til Facebook Ireland. Dette sker kun, hvis du tidligere har givet dit samtykke til det. Retsgrundlaget for vores indsamling og overførsel af personoplysninger til Facebook Irland er derfor art. 6, stk. 1, litra a), i GDPR.
Denne indsamling og overførsel af begivenhedsdata udføres af os og Facebook Ireland som fælles dataansvarlige. Vi har indgået en aftale om fælles dataansvarlig med Facebook Ireland, som fastlægger fordelingen af databeskyttelsesforpligtelser mellem os og Facebook Irleand. I denne aftale er vi og Facebook Ireland bl.a. blevet enige om følgende:

 • At vi er ansvarlige for at give dig alle oplysninger i henhold til artikel 13 og 14 i GDPR om den fælles behandling af personoplysninger
 • At Facebook Ireland er ansvarlig for at muliggøre de registreredes rettigheder i henhold til artikel 15-20 i GDPR med hensyn til personoplysninger, som Facebook Ireland har i sin besiddelse efter fælles behandling
 • Du kan få adgang til den aftale, der er indgået mellem os og Facebook Ireland, på https://www.facebook.com/legal/controller_addendum.

Facebook Ireland er den eneste kontrollant for den efterfølgende behandling af de indsendte begivenhedsdata. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan Facebook Ireland behandler personoplysninger, herunder det retsgrundlag, som Facebook Ireland baserer sig på, og hvordan du kan udøve dine rettigheder over for Facebook Ireland, i Facebook Irelands datapolitik på https://www.facebook.com/about/privacy.

Behandling af begivenhedsdata til analyseformål
Vi har også engageret Facebook Ireland til at rapportere om virkningen af vores reklamekampagner og andet onlineindhold baseret på de begivenhedsdata, der er indsamlet via Facebook Pixel (kampagnerapporter), og til at levere analyser og indsigt om brugere og deres brug af vores websted, produkter og tjenester (analyse). Vi overfører personoplysninger i begivenhedsdata til Facebook Ireland til dette formål. De indsendte personoplysninger vil blive behandlet af Facebook Ireland som vores databehandler for at give os kampagnerapporter og analyser.
Personoplysninger vil kun blive behandlet for at levere analyser og kampagnerapporter, hvis du på forhånd har givet dit samtykke til det. Retsgrundlaget for denne behandling af personoplysninger er derfor artikel 6, stk. 1, litra a), i GDPR.
En overførsel af data til Facebook Inc. i USA kan ikke udelukkes. Retsgrundlaget for denne overførsel er standardkontraktklausulerne for overførsel af personoplysninger til databehandlere i tredjelande. Bemærk venligst oplysningerne i afsnittet "Overførsel af data til tredjelande".

C. Microsoft Advertising

Vi bruger Microsoft Advertising-tjenesten fra udbyderen Microsoft Ireland Operations Limited (Irland/EU) (tidligere Bing Ads) på vores websted. Microsoft Advertising er en online markedsføringstjeneste, der bruger UET-værktøjet (Universal Event Tracking) til at hjælpe os med at vise målrettede reklamer via Microsoft Bing-søgemaskinerne. Microsoft Advertising bruger cookies til dette formål. Dette indebærer behandling af personoplysninger i form af online-identifikatorer (herunder cookie-identifikatorer), IP-adresser, enhedsidentifikatorer og oplysninger om enheds- og browserindstillinger.
Microsoft Advertising indsamler data via UET, som gør det muligt for os at spore målgrupper takket være remarketinglister. Til dette formål gemmes en cookie på den enhed, der anvendes ved besøg på vores websted. Microsoft Advertising kan således genkende, at vores websted er blevet besøgt, og afspille en reklame, når Microsoft Bing eller Yahoo bruges på et senere tidspunkt.
Oplysningerne bruges også til at udarbejde konverteringsstatistik, dvs. til at registrere, hvor mange brugere der er kommet til vores websted efter at have klikket på en annonce. Dette fortæller os det samlede antal brugere, der klikkede på vores annonce og blev omdirigeret til vores websted. Vi modtager dog ingen oplysninger, der identificerer brugerne personligt.
Microsoft Advertising bruges med henblik på at optimere placeringen af reklamer. Du kan få flere oplysninger om disse behandlingsaktiviteter, de anvendte teknologier, de lagrede data og lagringsperioden i indstillingerne i vores værktøj til forvaltning af samtykke. Behandlingen foretages kun med dit samtykke i henhold til § 15, stk. 3, i TMG eller art. 6, stk. 1, litra a, i GDPR. Du kan tilbagekalde dit samtykke via vores værktøj til forvaltning af samtykke.

I forbindelse med Microsoft-tjenester kan det ikke udelukkes, at data overføres til Microsoft Corp. i USA. Bemærk venligst oplysningerne i afsnittet "Overførsel af data til tredjelande". Yderligere oplysninger om databeskyttelse hos Microsoft findes i Microsofts databeskyttelsesinformation på: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

D. Criteo

Vi bruger Criteo-tjenesten på vores websted. Når du besøger vores websted, gemmer en Criteo-cookie oplysninger om din adfærd på vores websted (f.eks. tilbud, som du har klikket på). Criteo bruger disse oplysninger på eget ansvar, for at vise dig passende reklamer på tredjepartswebsteder.
Vi bruger også cookies (eller lignende teknologier) til retargeting-formål, dvs. vi bruger cookies til at vise dig annoncer på tredjepartswebsteder, der ligner de produkter, du har set på vores websted.
Indstillingen af cookies og den videre behandling af personoplysninger, der er beskrevet her, sker med dit samtykke. Retsgrundlaget for databehandlingen i forbindelse med Google Analytics-tjenesten er derfor art. 6, stk. 1, litra a, i GDPR. Du kan til enhver tid tilbagekalde dette samtykke med virkning for fremtiden.
https://www.criteo.com/de/privacy/ giver Criteo oplysninger om behandlingen af personoplysninger og tilbyder også særlige muligheder for at gøre indsigelse.

E. Taboola

Vi benytter teknologier fra leverandøren Taboola Inc. (Taboola/USA) på vores websted.
Taboola kan bruges til at vise målrettede reklamer om vores tilbud på andre websteder. Taboola bruger cookies på vores websted for at fastslå, hvilke tilbud du bruger, og hvilke af vores sider du besøger. Cookien gør det muligt for os at oprette brugerprofiler ved at indsamle enhedsrelaterede data og logdata.
Indstillingen af cookies og den videre behandling af personoplysninger, der er beskrevet her, sker med dit samtykke. Retsgrundlaget for databehandlingen i forbindelse med Google Analytics-tjenesten er derfor art. 6, stk. 1, litra a, i GDPR. Du kan til enhver tid tilbagekalde dette samtykke med virkning for fremtiden.
For yderligere oplysninger om databeskyttelse hos Taboola henvises du til Taboolas oplysninger om databeskyttelse på: https://www.taboola.com/privacy-policy

F. Pinterest Tag

Vi bruger Pinterest-tag af Pinterest Europe Limited (Pinterest Europe) på vores websted. For oplysninger om Pinterest Europe's kontaktoplysninger og kontaktoplysningerne for Pinterest Europe's databeskyttelsesansvarlige, henviser vi til Pinterest Europe's datapolitik på https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.
Pinterest-tag er en JavaScript-kode, der gør det muligt for os at spore de besøgendes aktivitet på vores websted. Via Pinterest-tagget indsamles oplysninger om brug (f.eks. oplysninger om sete elementer) i fællesskab af os og Pinterest Europe og overføres til Pinterest Europe.
Ved hjælp af Pinterest-tagget er det muligt for Pinterest at indsætte vores kunder som målgrupper, for visning af annoncer på den sociale medieplatform Pinterest (såkaldte "Pinterest-annoncer"). Derfor bruger vi kun Pinterest-tagget til at vise de Pinterest-annoncer, som vi har placeret, til de Pinterest-brugere, der også har vist interesse for vores online tilbud, eller som har visse karakteristika (f.eks. interesser i visse emner eller produkter, der er fastlagt på grundlag af de besøgte websteder), som vi sender til Pinterest. Ved hjælp af Pinterest-tagget ønsker vi også at sikre, at vores Pinterest-annoncer svarer til brugernes potentielle interesse og ikke har en chikanerende effekt. Ved hjælp af Pinterest-tagget kan vi også spore effektiviteten af Pinterest-annoncerne til statistiske og markedsundersøgelsesformål ved at se, om brugerne blev omdirigeret til vores websted efter at have klikket på en Pinterest-annonce.
I nogle tilfælde indebærer dette behandling af oplysninger, der allerede er gemt på den enhed, du bruger, eller yderligere oplysninger, der er gemt på enheden. En sådan lagring af oplysninger af Pinterest-tagget eller adgang til oplysninger, der allerede er gemt på din endelige enhed, finder kun sted med dit samtykke. Retsgrundlaget for indsamling og overførsel af personoplysninger til Pinterest Europe er derfor art. 6, stk. 1, litra a, i GDPR. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke via vores værktøj til forvaltning af samtykke.
Du kan også deaktivere adfærdsbaseret reklame på internettet på Pinterest i deres personaliseringsindstillinger eller på AdChoices-webstedet optout.aboutads.info.
Du kan finde flere oplysninger om databeskyttelse hos Pinterest Europe her: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.

15. Tjenester og indhold fra tredjeparter

Vi bruger tjenester og indhold, der leveres af tredjepartsleverandører på vores websted (i det følgende, kollektivt benævnt "indhold"). Til en sådan integration er det teknisk nødvendigt at behandle din IP-adresse, så indholdet kan sendes til din browser. Din IP-adresse overføres derfor til de respektive tredjepartsleverandører. Denne databehandling foretages i hvert enkelt tilfælde for at beskytte vores legitime interesser i optimering og økonomisk drift af vores websted og er baseret på retsgrundlaget i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f, i GDPR. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne databehandling via indstillingerne i den anvendte browser eller ved hjælp af visse browserudvidelser. En af disse udvidelser er den Matrix-baserede firewall uMatrix til browserne Firefox og Google Chrome. Bemærk venligst, at dette kan medføre funktionsbegrænsninger på webstedet.
Vi har integreret indhold fra følgende tjenester fra tredjepartsleverandører på vores websted:
Tjenester fra Google Ireland Limited (Irland/EU):

 • "Google Maps" til visning af kort;
 • "Google Web Fonts" til visning af skrifttyper;
 • "Google reCAPTCHA" til at kontrollere, om formularindtastninger er foretaget af en fysisk person.
 • "YouTube" af Google Ireland Limited (Irland/EU) til at vise videoer.

III. Databehandling på vores sociale medie sider

Vi er repræsenteret på flere sociale medieplatforme med en virksomhedsside. Vi vil gerne tilbyde yderligere muligheder for information om vores virksomhed og for at snakke. Vores virksomhed har virksomhedssider på følgende sociale medieplatforme: 

 • Facebook
 • Instagram
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Xing
 • YouTube
 • Pinterest

Når du besøger eller interagerer med en profil på en social medieplatform, kan der blive behandlet personoplysninger om dig. Oplysninger, der er knyttet til en profil på sociale medier, udgør også regelmæssigt personoplysninger. Dette omfatter også meddelelser og udtalelser, der fremsættes, mens du bruger profilen. Desuden indsamles der ofte automatisk visse oplysninger om en profil på et socialt medie, når du besøger det, hvilket også kan udgøre personoplysninger. 

1. Besøg af en social medie side

A. Facebook- og Instagramside

Når du besøger vores Facebook- eller Instagramside, hvor vi præsenterer vores virksomhed eller enkelte produkter fra vores sortiment, behandles der visse oplysninger om dig. Den eneste dataansvarlige for denne behandling af personoplysninger er Facebook Ireland Ltd (Irland/EU - "Facebook"). Du kan finde yderligere oplysninger om Facebooks behandling af personoplysninger på https://www.facebook.com/privacy/explanation. Facebook giver mulighed for at gøre indsigelse mod visse former for databehandling; oplysninger og opt-out-muligheder for dette findes på https://www.facebook.com/settings?tab=ads.
Facebook giver os anonymiseret statistik og indsigt for vores Facebook- og Instagramside, som hjælper os med at få viden om de typer handlinger, som folk foretager på vores side (såkaldte "page insights"). Disse sideindsigter oprettes på baggrund af visse oplysninger om personer, der har besøgt vores side. Denne behandling af personoplysninger udføres af Facebook og os som fælles dataansvarlige. Behandlingen tjener vores legitime interesse i at evaluere de typer handlinger, der foretages på vores side, og at forbedre vores side på baggrund af denne indsigt. Retsgrundlaget for denne behandling er artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR. Vi kan ikke henføre de oplysninger, der opnås via sideindsigt, til individuelle brugerprofiler, der interagerer med vores Facebook- og Instagramside. Vi har indgået en aftale om fælles dataansvarlighed med Facebook, som fastlægger fordelingen af databeskyttelsesforpligtelser mellem os og Facebook. Oplysninger om behandlingen af personoplysninger til oprettelse af Page Insights og den aftale, der er indgået mellem os og Facebook, kan findes på https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data. I forbindelse med disse databehandlinger har du mulighed for at udøve dine rettigheder som registreret person (se "Dine rettigheder") også over for Facebook. Du kan finde yderligere oplysninger om dette i Facebooks politik om beskyttelse af personlige oplysninger på https://www.facebook.com/privacy/explanation.
Bemærk venligst, at i henhold til Facebooks privatlivspolitik behandles brugerdata også i USA eller andre tredjelande. Facebook overfører kun brugerdata til lande, for hvilke Europa-Kommissionen har udstedt en afgørelse om tilstrækkelighed af databeskyttelse i overensstemmelse med artikel 45 i GDPR eller på grundlag af passende garantier i overensstemmelse med artikel 46 i GDPR.

B. LinkedIn-virksomhedsside

LinkedIn Ireland Unlimited Company (Irland/EU - "LinkedIn") er den eneste ansvarlige part for behandlingen af personoplysninger, når du besøger vores LinkedIn-side. Du kan finde yderligere oplysninger om LinkedIns behandling af personoplysninger på https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=homepage-basic_footer-privacy-policy.

Når du besøger, følger eller engagerer dig på vores LinkedIn-side, behandler LinkedIn personoplysninger for at give os anonymiseret statistik og indsigt. Dette giver os indsigt i de typer handlinger, som folk foretager på vores side (såkaldte sideindsigter). Til dette formål behandler LinkedIn især de data, som du allerede har givet LinkedIn via oplysningerne i din profil, f.eks. data om funktion, land, branche, anciennitet, virksomhedsstørrelse og ansættelsesstatus. Desuden behandler LinkedIn oplysninger om, hvordan du interagerer med vores LinkedIn-side, f.eks. om du er følger af vores LinkedIn-side. Med Page Insights giver LinkedIn os ikke nogen personlige data om dig. Vi har kun adgang til de samlede Page Insights. Det er heller ikke muligt for os at drage konklusioner om individuelle medlemmer ved hjælp af oplysningerne i Page Insights. Denne behandling af personoplysninger i forbindelse med Page Insights udføres af LinkedIn med os som fælles dataansvarlige. Behandlingen tjener vores legitime interesse i at evaluere de typer handlinger, der foretages på vores LinkedIn-virksomhedsside, og at forbedre vores virksomhedsside på baggrund af disse indsigter. Retsgrundlaget for denne behandling er artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR. Vi har indgået en aftale om fælles dataansvarlig med LinkedIn, som fastlægger fordelingen af databeskyttelsesforpligtelser mellem os og LinkedIn. Aftalen kan findes på: https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum. I overensstemmelse hermed gælder følgende:

 • LinkedIn og vi har aftalt, at LinkedIn er ansvarlig for at gøre det muligt for dig at udøve dine rettigheder i henhold til GDPR. Du kan kontakte LinkedIn online via følgende link (https://www.linkedin.com/help/linkedin/ask/PPQ?lang=da) eller kontakte LinkedIn via kontaktoplysningerne i deres fortrolighedspolitikk. Du kan kontakte den databeskyttelsesansvarlige hos LinkedIn Ireland via følgende link: https://www.linkedin.com/help/linkedin/ask/TSO-DPO. Du kan også kontakte os på vores kontaktoplysninger for at udøve dine rettigheder i forbindelse med behandlingen af personoplysninger i forbindelse med Page Insights. I så fald videresender vi din anmodning til LinkedIn.
 • LinkedIn og vi har aftalt, at den irske databeskyttelseskommission er den ledende tilsynsmyndighed, der fører tilsyn med behandlingen af Page Insights. Du har altid ret til at indgive en klage til den irske databeskyttelseskommission (se www.dataprotection.ie) eller enhver anden tilsynsmyndighed.

Bemærk venligst, at LinkedIn i henhold til LinkedIns privatlivspolitik også behandler personoplysninger i USA eller andre tredjelande. LinkedIn overfører kun personoplysninger til lande, for hvilke Europa-Kommissionen har udstedt en afgørelse om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet i overensstemmelse med artikel 45 i GDPR eller på grundlag af passende garantier i overensstemmelse med artikel 46 i GDPR. 

C. Twitter

Twitter Inc. (USA) er den eneste ansvarlige for behandlingen af personoplysninger, når du besøger vores Twitter-profil. Yderligere oplysninger om Twitter Inc.'s behandling af personoplysninger kan findes på https://twitter.com/de/privacy

D. Xing

New Work SE (Tyskland/EU) er den eneste ansvarlige part for behandlingen af personoplysninger, når du besøger vores Xing-profil. Yderligere oplysninger om New Work SE's behandling af personoplysninger kan findes på https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

E. YouTube

Google Ireland Limited (Irland/EU) er den eneste ansvarlige part for behandlingen af personoplysninger, når du besøger vores YouTube-kanal. Yderligere oplysninger om YouTube og Google Ireland Limited's behandling af personoplysninger kan findes på https://policies.google.com/privacy

F. Pinterest

Pinterest Europe Ltd (Irland/EU - "Pinterest") er den eneste ansvarlige part for behandlingen af personoplysninger, når du besøger vores Pinterest-kanal. Du kan finde yderligere oplysninger om Pinterests behandling af personoplysninger på https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy

2. Kommentarer og direkte beskeder

Vi behandler også oplysninger, som du har givet os via vores virksomhedsside på den pågældende sociale medieplatform. Sådanne oplysninger kan være det anvendte brugernavn, kontaktoplysninger eller en besked, der er sendt til os. Disse behandlinger udføres af os som den eneste dataansvarlige. Vi behandler disse oplysninger på grundlag af vores legitime interesse i at komme i kontakt med de personer, der henvender sig. Retsgrundlaget for databehandlingen er art. 6, stk. 1, litra f, i GDPR. Yderligere databehandling kan finde sted, hvis du har givet dit samtykke (art. 6 stk. 1 litra a GDPR), eller hvis dette er nødvendigt for at opfylde en retlig forpligtelse (art. 6 stk. 1 litra c GDPR).

Hvis du har givet os oplysningerne på grund af deltagelse i en konkurrence, behandler vi dem kun for at kunne sende dig en præmie, hvis det er relevant. Når præmien er blevet leveret, eller hvis du ikke har vundet, sletter vi oplysningerne. Retsgrundlaget for behandlingen er artikel 6, stk. 1, litra b, i GDPR.

Vi bruger software til at administrere vores virksomhedssider. Hvis en bruger stiller et spørgsmål, der er specificeret mere detaljeret i softwaren via kommentarfunktionen på en af vores virksomhedssider, vises teksten via softwaren sammen med brugerens brugernavn. Disse data overføres også til leverandøren af softwaren. Den overførte tekst samt brugernavnet slettes, så snart spørgsmålet er besvaret.

Status: april 2021

Vælg venligst dit land og sprog:

Vi har bemærket, at du er fra et andet land. Ønsker du at skifte til dit lands webshop? Vi er glade for, at kunne tilbyde dig vores Have & Hus-produkter i mange forskellige lande. Bemærk dog, at pris, forsendelsesmuligheder og tilgængelighed kan variere fra land til land. Vi kan ikke tilbyde international forsendelse.

Bemærk

Denne kategori er ikke tilgængelig i dette land.

Dette produkt er ikke tilgængeligt i dette land.

Når du forlader siden, bliver indkøbskurven tømt og notesblokken slettet.

Når du forlader siden, slettes notesblokken.

Ønsker du stadig at fortsætte?